quy trình và phương pháp chuẩn bị sản xuất một loại điện trở UHF RF mới:

03-04-2022

Thunder Precision Resistor Co., Ltd. tiết lộ quy trình và phương pháp chuẩn bị để tạo ra một loại mới Điện trở UHF RF:

(1) Lấy một khối lượng nhất định nano silic cacbua với kích thước hạt 20nm ~ 50nm và phân tán nó trong etanol 95% với bội số khối lượng của 5 ~ 8 lần, sau đó thêm nano alumina với kích thước hạt 20nm ~ 50nm với một khối lượng gấp 2 ~ 3 lần nano silic cacbua để phân tán hoàn toàn nó;

(2) Thêm chất kết nối silan dl602 với 2% ~ 3% khối lượng nano silic cacbua, khuấy hoàn toàn cho đến khi hệ đặc lại, sau đó thêm Polyborosilazan iota-9120 hữu cơ với khối lượng 0,3 ~ 0,5 lần nano silic cacbua để phân tán hoàn toàn;

(3) trong môi trường không khí, hỗn hợp của bước 2 (bước 2) được làm khô và đóng rắn bằng phương pháp sấy phun, và chất độn đã được điều chỉnh.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật