điện trở melf không tự cảm

  • Điện trở Melf không tự cảm lên đến 17G Hz

    Điện trở Melf không tự cảm lên đến 17G Hz

    Các điện trở không tự cảm dòng RFM được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị hoạt động ở tần số cao và xung, đặc biệt là cho các thiết bị và thiết bị điện tử viễn thông và truyền thông. Nó đã được chấp thuận bởi các khách hàng danh dự của chúng tôi với hiệu suất miễn phí điện cảm hoàn hảo trên tần số làm việc 17GHz, nó vượt quá giới hạn bình thường khoảng 300 MHz đối với các điện trở không tự cảm. Điện trở MELF, điện trở hình trụ, điện trở SMT, điện trở không tự cảm, điện trở không tự cảm, điện trở không tự cảm hình trụ, dòng RFM

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật