Điện trở quấn dây loại khuôn

  • Mua Điện trở quấn dây loại khuôn,Điện trở quấn dây loại khuôn Giá ,Điện trở quấn dây loại khuôn Brands,Điện trở quấn dây loại khuôn Nhà sản xuất,Điện trở quấn dây loại khuôn Quotes,Điện trở quấn dây loại khuôn Công ty
  • Mua Điện trở quấn dây loại khuôn,Điện trở quấn dây loại khuôn Giá ,Điện trở quấn dây loại khuôn Brands,Điện trở quấn dây loại khuôn Nhà sản xuất,Điện trở quấn dây loại khuôn Quotes,Điện trở quấn dây loại khuôn Công ty
  • Mua Điện trở quấn dây loại khuôn,Điện trở quấn dây loại khuôn Giá ,Điện trở quấn dây loại khuôn Brands,Điện trở quấn dây loại khuôn Nhà sản xuất,Điện trở quấn dây loại khuôn Quotes,Điện trở quấn dây loại khuôn Công ty
  • Mua Điện trở quấn dây loại khuôn,Điện trở quấn dây loại khuôn Giá ,Điện trở quấn dây loại khuôn Brands,Điện trở quấn dây loại khuôn Nhà sản xuất,Điện trở quấn dây loại khuôn Quotes,Điện trở quấn dây loại khuôn Công ty
  • Mua Điện trở quấn dây loại khuôn,Điện trở quấn dây loại khuôn Giá ,Điện trở quấn dây loại khuôn Brands,Điện trở quấn dây loại khuôn Nhà sản xuất,Điện trở quấn dây loại khuôn Quotes,Điện trở quấn dây loại khuôn Công ty
Điện trở quấn dây loại khuôn
  • THUNDER RESISTORS
  • TRUNG QUỐC
  • 4 TUẦN
  • 1000k

Công ty TNHH Điện trở Chính xác Thunder đã sản xuất các điện trở quấn dây có độ chính xác cao dòng RXE với cả giá trị Ohm rất thấp và giá trị Ohm rất cao cũng như hệ số nhiệt độ rất thấp.

Công ty TNHH Điện trở Chính xác Thunder có thể tạo điện trở quấn dây lên tới 38k với lõi 5W kích thước nhỏ.

Điện trở quấn dây có độ chính xác cao dòng RXE thuộc loại đúc có lớp bọc màu đen, là một loại nhựa nhiệt rắn được chế tạo bằng nhựa phenolic làm chất kết dính với chất độn khoáng và các chất phụ gia khác. Điện trở quấn dây có độ chính xác cao dòng RXE được cách ly cao và có thể chịu được trên 1000V.

Nhiệt độ của điện trở quấn dây có độ chính xác cao dòng RXE có thể thấp hơn ±10ppm/oC và dung sai có thể cao hơn ±0,05%.

Công ty TNHH Điện trở Chính xác Thunder sản xuất điện trở quấn dây có độ chính xác cao dòng RXE để đáp ứng các yêu cầu đối với cảm biến dòng điện và mạch mẫu trong các thiết bị có độ chính xác cao.

Công ty TNHH Điện trở Chính xác Thunder đã sản xuất các điện trở quấn dây có độ chính xác cao dòng RXE với cả giá trị Ohm rất thấp và giá trị Ohm rất cao cũng như hệ số nhiệt độ rất thấp.

Công ty TNHH Điện trở Chính xác Thunder có thể tạo điện trở quấn dây lên tới 38k với lõi 5W kích thước nhỏ.

Điện trở quấn dây có độ chính xác cao dòng RXE thuộc loại đúc với lớp bọc màu đen, là một loại nhựa nhiệt rắn được chế tạo bởi phenolicnhựaBẰNGdínhvớikhoáng sảnphụkhácchất phụ gia. Điện trở quấn dây có độ chính xác cao dòng RXE được cách ly cao và có thể chịu được trên 1000V.

Nhiệt độ của điện trở quấn dây có độ chính xác cao dòng RXE có thể thấp hơn ±10ppm/oC và dung sai có thể cao hơn ±0,05%.

Công ty TNHH Điện trở Chính xác Thunder sản xuất điện trở quấn dây có độ chính xác cao dòng RXE để đáp ứng các yêu cầu đối với cảm biến dòng điện và mạch mẫu trong các thiết bị có độ chính xác cao.

precision wirewound resistors

Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn của điện trở độ chính xác cao
Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn của điện trở độ chính xác cao
Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn của điện trở độ chính xác cao 1
Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn của điện trở độ chính xác cao 1
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật

close left right