Chip điện trở chính xác hiện tại

  • Mua Chip điện trở chính xác hiện tại,Chip điện trở chính xác hiện tại Giá ,Chip điện trở chính xác hiện tại Brands,Chip điện trở chính xác hiện tại Nhà sản xuất,Chip điện trở chính xác hiện tại Quotes,Chip điện trở chính xác hiện tại Công ty
  • Mua Chip điện trở chính xác hiện tại,Chip điện trở chính xác hiện tại Giá ,Chip điện trở chính xác hiện tại Brands,Chip điện trở chính xác hiện tại Nhà sản xuất,Chip điện trở chính xác hiện tại Quotes,Chip điện trở chính xác hiện tại Công ty
  • Mua Chip điện trở chính xác hiện tại,Chip điện trở chính xác hiện tại Giá ,Chip điện trở chính xác hiện tại Brands,Chip điện trở chính xác hiện tại Nhà sản xuất,Chip điện trở chính xác hiện tại Quotes,Chip điện trở chính xác hiện tại Công ty
  • Mua Chip điện trở chính xác hiện tại,Chip điện trở chính xác hiện tại Giá ,Chip điện trở chính xác hiện tại Brands,Chip điện trở chính xác hiện tại Nhà sản xuất,Chip điện trở chính xác hiện tại Quotes,Chip điện trở chính xác hiện tại Công ty
  • Mua Chip điện trở chính xác hiện tại,Chip điện trở chính xác hiện tại Giá ,Chip điện trở chính xác hiện tại Brands,Chip điện trở chính xác hiện tại Nhà sản xuất,Chip điện trở chính xác hiện tại Quotes,Chip điện trở chính xác hiện tại Công ty
  • Mua Chip điện trở chính xác hiện tại,Chip điện trở chính xác hiện tại Giá ,Chip điện trở chính xác hiện tại Brands,Chip điện trở chính xác hiện tại Nhà sản xuất,Chip điện trở chính xác hiện tại Quotes,Chip điện trở chính xác hiện tại Công ty
Chip điện trở chính xác hiện tại
  • THUNDER
  • TRUNG QUỐC
  • thời gian ngắn dẫn
  • 1000k

Cảm biến dòng điện công suất cao
Kim loại điện trở cảm biến dòng điện

Đặc tính
◆ Kích thước chip 1225: Giá trị điện trở từ 0,25m đến 10m
◆ Kích thước chip 2512: Giá trị điện trở từ 1m đến 1000m
◆ Không có chì, RoHs phù hợp với các ứng dụng toàn cầu và halogen miễn phí
◆ Ổn định lâu dài tuyệt vời Ứng dụng
◆ Chuyển đổi nguồn cung cấp
◆ Mô-đun điều chỉnh điện áp ◆ Bộ chuyển đổi
DC-DC, Bộ chuyển đổi, Bộ pin, Bộ sạc
◆ Điện thoại di động & điện thoại di động
◆ Ứng dụng quản lý năng lượng
◆ Cảm biến hiện tại cho nguồn điện hỗn hợp
◆ Xử lý dòng điện cao cho động cơ ô tô

Cảm biến dòng điện cao 

Kim loại cảm biến điện trở hiện tại 


Đặc trưng 

◆ Kích thước chip 1225: Giá trị điện trở từ 0,25m đến 10m 

◆ Kích thước chip 2512: Giá trị điện trở từ 1m đến 1000m 

◆ Không chì, RoHs tuân thủ các ứng dụng toàn cầu và halogen miễn phí 

◆ Ổn định lâu dài tuyệt vời Ứng dụng 

◆ Chuyển đổi nguồn điện 

◆ Module điều chỉnh điện áp 

◆ Bộ chuyển đổi DC-DC, Bộ chuyển đổi, Bộ pin, Bộ sạc 

◆ Điện thoại di động và điện thoại di động 

◆ Ứng dụng quản lý điện năng 

◆ Cảm biến hiện tại cho các nguồn lai điện 

◆ Xử lý dòng điện cao cho động cơ ô tô

Điện trở cảm giác hiện tại

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật

close left right