địa chỉ email giả mạo từ máy chủ của khách hàng bên ngoài

25-02-2022

Tin tặc đã chặn email của người dùng Thunder Precision Resistor và gửi chúng cho chúng tôi sau khi sửa đổi hậu tố trang web email. Tất cả thông tin chúng tôi trả lời cho email này đã bị từ chối nhưng chúng tôi không nhận được thông tin về lỗi. Tin tặc đã chặn email trả lời của chúng tôi và sau đó giả mạo thông tin ngân hàng, gửi những thông tin giả mạo này cho người dùng của chúng tôi, dẫn đến việc thanh toán của người dùng nhiều lần không thành công.


Vui lòng chú ý đến địa chỉ mail bạn đã trả lời để kiểm tra xem nó là địa chỉ bình thường hay khác với địa chỉ bình thường.

Điện trở chính xác Thunder sẽ chú ý đến những email chứa thông tin quan trọng nhất định như thông tin thanh toán ngân hàng quảng cáo và thông tin hợp đồng, v.v.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật