Các hạng mục kiểm tra trực quan và tiêu chí đánh giá chất lượng của hiệu ứng hàn đối với điện trở của chính mình

05-02-2022

precision resistors


Các hạng mục kiểm tra bằng mắt thường và tiêu chí chất lượng về hiệu ứng hàn đối với điện trở của chính mình được lấy từ IPC-A-610G bởi Thunder Precisionistor Co., Ltd.


điện trở của bản thân Hiệu ứng hàn các hạng mục kiểm tra bằng mắt và bảng tiêu chí chất lượng

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật